VODNIKI PZS

     

BRANKO GREGORC

041 761 607

branko.gregorc@gmail.com

A

NIKO GUID

031 761 373

nikola.guid@gmail.com

AB

BENJAMIN JUG

041 826 756

bencjug@gmail.com

AB

JOŽE JUHART 

041 818 081 

joze.juhart@gmail.com

A

VASJA MAROT 070 674 781 vasja.marot@gmail.com

A

DUŠAN MIUC

031 205 035

brigita.miuc@gmail.com

A

MITJA PLOHL

041 522 091

mitja.plohl@sodo.si

ABDG

JOŽICA URLAVB

040 303 748

jozica.urlavb@gmail.com

AB

IZTOK URLAVB

040 706 032

iztok.urlavb@gmail.com

ABD

LIDIJA VALENČAK

051 608 855

lidija.valencak@krs.net

A

       

KOORDINATOR SKUPNIH IZLETOV PD RUŠE IN PD OJSTRICA CELJE

FRANČEK HRIBERNIK

041 842 880

francek.hrib@gmail.com

 

Back to top