UPRAVNI ODBOR
 • Lidija Valenčak - predsednica
 • Iztok Urlavb – podpredsednik
 • Marjana Kosi – tajnica društva in blagajničarka
 • Rozalija Osrajnik - urejanje spletne strani
 • Zoran Kos – predsednik gospodarskega odbora
 • Andrej Vovšek – gospodarski odbor, pravne zadeve
 • Srečko Šarh – gospodarski odbor, gospodarjenje z gozdovi
 • Benjamin Jug – povezava z MDO in PZS, skrbnik opreme, poverjenik
 • Jožica Urlavb - vodniški odsek
 • Renata Videčnik – markacijski odbor
 • Mitja Plohl - član
 • Andreja Kljajič – mentorstvo in povezava z OŠ Janko Glazer
 • Vasja Marot – član
 • Matej Višič - mladinski odsek, orientacija
 • Franci Švajger - odsek za varstvo gorske narave
 • Barbara Škof - odsek za turno kolesarstvo
 • Malec Olga – odbor za informiranje, založništvo in promocijo

 

 
NADZORNI ODBOR 
 • Jožica Terpin – predsednica
 • Nina Potrč – član
 • Rozika Caf – član
 
ODBOR ZA INFORMIRANJEČASTNO RAZSODIŠČE
 • Olga Malec – stiki z javnostjo, urejanje planinske skrinjice
 • Zdravko Terpin
 • Franček Hribernik
 • Maruša Vršnik
KOMISIJA ZA PRIZNANJA
 • Olga Malec
 • Rozalija Osrajnik
 • Benjamin Jug

Back to top