UPRAVNI ODBOR
 • Iztok Urlavb – predsednik
 • Benjamin Jug – podpredsednik, povezava z MDO in PZS
 • Zoran Kos – podpredsednik, gospodarski odbor
 • Mitja Plohl – podpredsednik, povezava z odseki in odbori
 • Marjana Kosi – tajnik društva
 • Lidija Valenčak – blagajnik društva, odsek za varstvo gorske narave
 • Rafael Razpet – častni predsednik, gospodarski odbor
 • Andrej Vovšek – gospodarski odbor, pravne zadeve
 • Srečko Šarh – gospodarski odbor, gospodarjenje z gozdovi
  • Jožica Urlavb   – odbor za izletništvo in vodništvo
  • Boris Poglovnik – markacijski odbor
  • Benjamin Jug – skrbnik opreme, delo s poverjeniki
  • Andreja Kljajič – mentorstvo in povezava z OŠ Janko Glazer
  • Malec Olga – odbor za informiranje, založništvo in promocijo
  • Tonica Miglič – odbor za informiranje, založništvo in promocije, letopis, kronika
  • Vasja Marot – odbor za orientacijo
  • – mladinski odsek
NADZORNI ODBORODBOR ZA IZLETNIŠKO DEJAVNOST
 • Stanka Dvornik – predsednica
 • Natalija Farazin – član
 • Milan Zupanič – član
 • Jožica Hartman – nadomestna članica
 • Urlavb Jožica – vodniški odsek
 • Vasja Marot – orientacijski odbor
 • Barbara Škof – odbor za turno kolesarjenje
ODBOR ZA INFORMIRANJEČASTNO RAZSODIŠČE
 • Olga Malec – stiki z javnostjo
 • Tonica Miglič – urejanje planinske skrinjice
 • Zdravko Terpin
 • Jožica Urlavb
 • Ivan Potočar
KOMISIJA ZA PRIZNANJA
 • Olga Malec
 • Tonica Miglič
 • Lidija Valenčak

Back to top