Ojstrica (2350m)

Izleti
Datum: 2021-09-18 00:00

vodja: Jože Juhart