Postani oskrbnik planinske koče, RUŠKE KOČE

Planinsko društvo Ruše   razpisuje zbiranje ponudb za najem Ruške koče pri Arehu od 1.4.2022 dalje.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč in Pogoje za udeležbo na razpisu.

Ruška koča leži na 1250 m nadmorske višine ter je dostopna iz smeri Maribor-Hoče, iz smeri Ruš ter iz smeri Šumika. Predmet najema je poslopje Ruške koče, Čandrove koče kot depandanse , funkcionalnega zemljišča ter opreme in inventarja po popisu. Objekt je priključen na električno in javno vodovodno omrežje in ima lastno biološko čistilno napravo. Društvo si želi dolgoročnejše sodelovanje.

Razpisni pogoji:

  • Poznavanje gostinstva, kakovostna priprava jedi in poznavanje HACCP sistema,
  • Znanje manjših hišnih opravil,
  • Zaželeno znanje angleškega in nemškega jezika,
  • Skrb za gospodarno vzdrževanje objektov in okolice,
  • Prijaznost, dinamičnost, zanesljivost, inovativnost in natančnost,
  • Poznavanje okoliških poti,
  • Organizacijske sposobnosti (organizacija prireditev, dogodkov),
  • Zaveza o obratovalnem času postojanke v skladu s pogodbo,
  • sodelovanje z organi društva,

V prijavi je potrebno navesti:

- predstavitev ponudnika in opis sposobnosti, vizija vodenja – oskrbovanja Ruške koče

- opis dosedanjih del in izkušenj

Pisne ponudbe pošljite do 31. 1. 2022 na naslov Planinsko društvo Ruše, Mariborska cesta 5, 2342 Ruše. Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 040 706-032 med 17. in 20. uro.

Pogodbo bomo sklenili s ponudnikom, ki po mnenju društva v največji meri izpolnjuje razpisne pogoje ter lahko opravlja gostinsko dejavnost.

Po prejemu ponudb bomo s kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, organizirali ločene razgovore.

PD Ruše

Back to top